Vandring

Vandring sker varannan Söndag vandringslängd mellan 8 till 10 km datum när anslås på Facegruppen