Styrelse 2022

Torgny Lindgren

Ordförande

Anders Falkgren

Vice Ordförande

Bertil Eklund

Kassör

Anna Dersjö

Sekreterare

Lars Weinebrandt

lLedamot