Styrelse 2021

Bert-Ola Wallin

Ordförande

Anders Falkgren

Vice Ordförande

Jan Erik Ohlsson

Kassör

Anna Dersjö

Sekreterare

Hans Jakobsson

lLedamot