Kallelse till årsmöte 2024

Här kommer kallelsen till årsmötet som äger rum den 21 februari 2024. Den ligger också på hemsidan och har skickats ut med e-post.