Resplan till Ven - korrigerat Pg-nummer

I den förra resplanen var postgironumret ofullständigt.
Det korrekta är 430 45 78-0.