Ny e-postadress!

SPF Seniorerna Ullevi har bytt e-postadress. För anmälningar till månadsmöten, studiebesök, utflykter mm samt övrig kommunikation med föreningen ska från och med nu följande e-postadress användas:
ullevigoteborg@spfseniorerna.se