Göteborg 400 år

Göteborgs 400-årsjubileum kommer att firas under 2023. På vår hemsida finns nu en flik Göteborg 400 år där du finner information om alla intressanta aktiviteter och evenemang som kommer att äga rum under året.
Hemsidan kan nås genom att klicka på SIDOR i appen.