Nya krav på vaccinationsbevis

Hej!
Efter senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten så kommer här SPF Seniorernas anpassade rekommendationer, se bilaga.
För föreningen Ullevi så betyder det att vi kommer att ha en gräns på våra möten på max 100 personer. Detta eftersom vi inte vill inför krav på uppvisande av vaccinationsbevis och att det också skulle innebära en del merarbete vid våra möten om vi skulle tillåta fler.
Vi följer Folkhälsomyndigheten och ändrar så snart det kommer annan information.
Vänliga hälsningar
Lena Gustafsson
ordförande