Nytt månadsbrev från vår ordförande

Brevet finns att läsa på vår hemsida.
Du kommer väl till sommarlunchen 18 augusti? Anmälningar mottages från 26 juli (se programmet hur du anmäler dig). Vi räknar också med att dra igång pubträffarna 25 augusti. En bekräftelse kommer lite längre fram.