Skandiamäklarna/Juridiska byrån

Den 8 mars välkomnades 30 Askimsseniorer till ett lunchmöte med Skandiamäklarna och Juridiska Byrån. Vi bjöds på räksmörgås och kaffe och Pia Lidman från Skandiamäklarna hälsade alla välkomna. En kortfattad information om hur en försäljning av bostad går till och ett smart tips om att göra sin bostad ”redo” inför en kommande framtidsförsäljning. Information om all hjälp man kan få gällande frågor kring både köp och försäljning av sin bostad, fick vi ta del av.

Pia Lidberg och Patrik Hallengren från Juridiska Byrån fick många av oss att tänka om vad gäller fullmakt. Den nya lagen om framtidsfullmakt som trädde i kraft den 1 juli 2017 innebär att en fullmakt ges åt en fysisk person att företräda fullmaktsgivaren för de fall att han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Din man, barn eller annan anhörig kan gå in som fullmaktsinnehavare och får därmed fullmakt att sköta försäljning av parets gemensamma bostad, ställa ut fullmakt till advokat och mäklare m.m. Det gör att man inte behöver en ”god man”. Juridiska byrån finns tillhands och hjälper till med detta dokument.
Vi fick en kort version av Sambolagen, bodelning vid äktenskapet, gåvobrev, arvsregler samt testamente.

Alla var mycket nöjda med lunchmötet och för er som inte fick plats att närvara så kommer vi att föra en diskussion om att ordna ett motsvarande lunchmöte i höst.