5. Månadsmöte feb. /årsmöte 2017

Februari månads möte, tillika årsmöte. Nedanför bildspelet följer rapporteringen från årsmötet.

 • Tack Margareta för allt arbete
 • Stående applåder för Birgitta
 • Tack för blommor och allt övrigt.
 • Diskussion till kaffet
 • Bildvisning pågår
 • Tack Gudrun för blommor, tack Britt för kommentarer och tack Karin för foton.
 • Lotteriet, denna gång med extra fina vinster.
 • Tack Margareta för allt arbete
 • Stående applåder för Birgitta
 • Tack för blommor och allt övrigt.
 • Diskussion till kaffet
 • Bildvisning pågår
 • Tack Gudrun för blommor, tack Britt för kommentarer och tack Karin för foton.
 • Lotteriet, denna gång med extra fina vinster.

Ett 50-tal Askimsseniorer hade samlats denna något gråkalla dag, för att ta sig an årsredovisningen för 2016 och därefter ta del av ett bildspel innehållande gamla askimsbilder.

Ralf, vår tidigare kassör, valdes till mötets ordförande och han lotsade oss tillsammans med t.f. kassör, Kenneth Sebelius, igenom ekonomin. Kenneth påminde om att vårt kapital minskat med ca: 38 000 bl.a beroende på subvention av vår 30-årsfest.

För hela årsredovisningen, revisionsrapporten och mötesprotokollet, se under fliken "Aktuellt" ovan.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

Efter årsmötet avtackades Margareta och Kenneth för sitt arbete i styrelsen, Olof för sitt arbete som revisor och Rune för sitt arbete i valberedningen. Birgitta hyllades inför den stundande 90-årsdagen och tackades för sitt mångåriga arbete som researrangör. Förhoppningsvis fortsätter hon länge till.