Om föreningen

Uppdaterades: 22 april 2018

SPF Grangärdebygden – är din närmaste lokalförening!

Föreningen bildades 1984. Vi är idag ca 222 medlemmar och driver verksamhet såsom månadsträffar, studiebesök / luncher, studiecirklar, friskvård, resor mm. Café-program varannan måndag äger rum i föreningslokalen, Sunnansjö IK;s klubbstuga vid fotbollsplanen i Sunnansjö. Detta är navet som binder samman alla föreningens arrangemang. Här samlas medlemmarna dessutom till interna möten samt hobby-, cirkel och studieverksamhet.

På det lokala planet återkommer samtliga frågor som förbundet rekommenderar. Bl a är föreningen representerad i Kommunens Pensionärsråd – KPR. Ordförande är
Kommunalrådet Leif Pettersson. Där kan t ex pensionärsföreningarna ta upp kommunala äldrefrågor. Motsvarande råd finns inom Landstinget LPR.

Friskvård är ett område som är under utveckling – den bästa investeringen för alla oss äldre!
Till detta hör även den sociala delen som tillgodoses vid deltagande i alla våra arrangemang.

VI SKAPAR TRÄFFPUNKTER!

VAD FÅR JAG FÖR MEDLEMSKAPET?

Medlemsavgift för 2018 är 270:- per person.
Tidningen SENIOREN 9 nr/år ( värde 295:-)
Förmånlig Gruppförsäkring i Skandia – liv- och / eller olycksfallsförsäkring
Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade vid SPF-arrangemang inklusive resa till / från arrangemanget och för all verksamhet i SPF:s anda för alla medlemmar. Delta i ett omväxlande aktivitetsprogram, studiecirklar, friskvård och mycket mera.
Driva egna intressen – tillsammans med andra medlemmar
Hitta nya och gamla bekanta igen – många har gjort det

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 22 april 2018