Studiecirklar / Kurser

Uppdaterades: 02 februari 2020

SPF-Grangärdebygden samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan  (SV) i Ludvika. SV stöttar våra bidragsberättigade program och aktiviteter – se nuvarande program och aktiviteter - se nuvarande program.  Detsamma gäller flertalet av studiecirklarna.

Så snart minst 3 medlemmar är anmälda till ett gemensamt tema kan en cirkel bildas. Det kan vara hantverk, trafik, böcker, bakning, dator, mobil-telefon, digitalkamera mm.  Allt är möjligt!!!

Du är alltid olycksfallsförsäkrad vid alla SPF-aktiviteter!

 

Gör  så här:

All anmälan skall göras till Karin Lindqvist på SV.

tel: 0240-138 90 e-post : ludvika@sv.se Du får då all information samt kallelse och bekräftelse på att cirkeln startas.  Samtliga SPF- medlemmar erhåller 10% på Studieförbundet Vuxenskolans alla ordinarie cirklar. Ange alltid att du är medlem i SPF-Grangärdebyggdens.

Ge Karin även andra förslag som Du/Ni är intresserade av.  Du kanske vill bli vår cirkelledare?

Vissa cirklar kostar en slant och andra är kostnadsfria. Se respektive cirkel.

Vissa grupper kan själva besluta om antalet träffar – minst 3 – hur ofta – ev kostnad mm

 

Studiecirklar  Hösten 2019

Nedanstående cirklar planera/fortsätter hösten 2019
Anmälan intresse/deltagande till Studieförbundet Vuxenskolan

Karlar-Grabbar-Kompisar.  

Grupp för grabbar – gruppen bestämmer själva vad man vill göra! Studiebesök, måltider, samvaro med ”grabb-snack” mm
Självkostnadspris på valda aktiviteter (ca en träff/månad) Gruppen bestämmer dag och tider.Vi är igång redan.
Start September.

Ledare: Håkan Belin.                                     

Bokcirkel:  ( kl: 14,00 )

Plats: Nyhammars Bibliotek. Onsdagar en gång per Månad.

Start Onsdag 9 Januari.
Ingen avgift.
Läs, diskutera fantastiska böcker under ledning av.

Ledare: Ulla D Karlsson

Tjejgrupp - grupp för oss tjejer.

Vi bestämmer själva vad vi vill göra - samvaro - studiebesök - eller något.
Start Januari ( ett tillfälle per månad )

Ledare: Margareta Belin.

Publicerades: 15 januari 2017 Uppdaterades: 02 februari 2020