Funktionärer

Uppdaterades: 16 oktober 2020
--todo--

Sven Björkdahl

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Sven Bokenberger

Revisor

--todo--

Ann Britt Eriksson

Resor,Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Gunnel Holmberg

Webbredaktör

--todo--

Kjell Johansson

Trafik

--todo--

Kjell Arne Sigfrid Johansson

Resor

--todo--

Mats Karlsson

Valberedning,Trafik,Resor

--todo--

WILLY Magnusson

Valberedning,Trafik,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Inger Olsen

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Leif Olsson

Revisor

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 16 oktober 2020