Styrelsen

Uppdaterades: 16 oktober 2020
--todo--

Gunilla Abrahamsson

Styrelsen sekreterare,Styrelsen ledamot

--todo--

Stig Aspång

Styrelsen vice ordförande

--todo--

Gull-Britt Gustafsson

Styrelsen ordförande

--todo--

Gunnel Holmberg

Styrelsen ledamot

--todo--

Kjell Arne Sigfrid Johansson

Styrelsen ledamot

--todo--

Inger Olsen

Styrelsen kassör

--todo--

Bo Petersson

Styrelsen ledamot

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 16 oktober 2020