Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Per Lindström

Styrelsen ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingemar Johansson

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingvor Jäderblom

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Märta Hammas

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Bengt Josefsson

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Marianne Brynefall

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Kajsa-Lena Blind

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Siv Wiss

Styrelsen sekreterare