Om föreningen

Historik om Kiruna SPF-förening

  

   Redan 1943 gjordes ett försök att bilda en SPF-förening i Kiruna,men

   det dröjde till  januari1987 innan det förverkligades och en

   SPF-förening i Kiruna startade.

   Föreningens första ordförande var Sture Stjernström.

   Medlemstalet var vid starten 18 personer och vid årets slut

   hade 47 medlemmar registrerats.

   Antalet medlemmar i dag är ca. 140 st.

 

   Föreningen fick vid bildande startbidrag från Norrbottens distrikt

   och av Studieförbundet Vuxenskolan.

   Ordförande genom åren har varit:

  •    Sture Sjernström       1987
  •    Bengt Jernelöv          1988 - 1991
  •    Hugo Lindberg          1992 - 1993
  •    Karin Eldstål              1994 - 1995
  •    Andreasson               1996 - 2000
  •    Elisabet Bylund          2001
  •    Ulla-Britt Holmström  2002 - 2010
  •    Ingemar Johansson   2011 - 2017
  •    Bengt Josefsson        2018 - 2021
  •    Per Lindström            2021 -          

 

   Vi samarbetar också med andra pensionärsföreningar

   och där har frågan om ett Seniorernas hus varit viktig.

   I början hade föreningen kontor gemensamt med 

   Vuxenskolan men från 1993 hade vi vårt kontor

   på Hj.lundbomsvägen 52.

   Från och med 2009 finns vi i Seniorernas hus (Thulegården).

   Föreningen har haft en lönebidragsanställd på kontoret

   t.om. 2001.

   Därefter sköter vi kontoret själva.