Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingemar Johansson

Data, Rekrytering/Marknad/Kommunikation, Medlemsregisteransvarig, Webbredaktör

Personbilden är ej tillgänglig.

Marianne Brynefall

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Siv Wiss

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Kajsa-Lena Blind

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Kerstin Johansson

Pensionärsråd regionalt (RPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Bengt Josefsson

Resor, Utbildningsansvarig, Webbredaktör

Personbilden är ej tillgänglig.

Reinhold Brynefall

Valberedning