Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingela Johansson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Valentina Nikolaevna Asplund

Styrelsen vice ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ulf Emanuelsson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Eila Waltari

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Eva Ryytty

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Sven Bergman

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Kurt Lindfors

Styrelsen sekreterare