Aktiviteter

ÅRSMÖTET
Eftersom det nu är bara ett halvår till nästa årsmöte, har styrelsen beslutat att ställa in årsmötet för 2021.