Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Gun-Britt Liljergren

Folkhälsa/Friskvård, Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Eila Waltari

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Rolf Pelli

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Lisa Lindgren

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Torgerd Kronborg

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars Suo

Valberedning ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Valentina Nikolaevna Asplund

Webbredaktör, Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Kurt Lindfors

Webbredaktör, Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingela Johansson

Webbredaktör, Rekrytering/Marknad/Kommunikation, Webbredaktör, Medlemsregisteransvarig