Årsmöte

Årsmötet 2024 äger rum torsdag den 22 februari kl. 13.00 i SPF:s lokal
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
 
SPF Seniorerna Fjällvinden i Jokkmokk kallar dig som medlem till årsmöte.
 
Årsmötet hålls i SPF-lokalen torsdagen den 22 februari 2024 klockan 13.00.
 
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder vi på fika.
 
Motioner till årsmötet skall vara föreningsstyrelsen tillhanda minst fyra veckor före årsmötet.
 
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga en vecka före årsmötet för den som vill läsa igenom handlingarna i förväg.
De finns utlagda på vår hemsida SPF Fjällvinden.
Kontakta någon i styrelsen om ni vill ta del av handlingarna i pappersformat.
De delas även ut i samband med årsmötet.