Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för år 2023


Styrelse
Ordförande: Gun-Britt Karlsson Vice ordförande: Margreth Sandling Sekreterare: Sonja Kvickström Kassör: Karin Höög
Ledamot: Birgitta Sundström 

Aktivitetssamordnare: Karin Höög
Rekrytering: Styrelsen, Medlemmarna
Digitaliseringsombud/IT: Marietta Strömbäck
Information till media: Ingrid Thystad-Karlsson/Styrelsen
Programansvarig: Styrelsen

KPR-ombud: Inger Kvickström
Ersättare: Vakant

Vuxenskolans årsmöte: Ingen från SPF deltog i årsmötet

Revisorer: Margit Zettervall och Gun Ek
Ersättare revisorer: Doris Hedlund

Valberedning: Marietta Strömbäck och Rune Öhman

Styrelsemöten under året: Styrelsen har haft 12 protokollförda möten

Avlidna medlemmar: Gunnel Hannu, Sören Karlsson, Stig Nilsson, Bertil Kielatis, Barbro Norlén

Medlemsantalet: 31.12 2023 var vi 69 medlemmar. I början av januari 2024 är vi 90 medlemmar. Den stora ökningen beror till största delen på att Vuollerim SPF flyttat över till Fjällvinden

Hedersmedlemmar: Hadar Lundholm, Gerd Mörtberg, Nanna Rimpi.

Årsmöte: Årsmötet ägde rum i SPF-lokalen 23 februari 2023. 25 medlemmar deltog.

Distriktsstämman: Ingen deltog från föreningen

Medlemsmöten:
19 januari. Styrelsen informerade om vårens verksamhet. 14 medlemmar deltog                                     

16 mars. Bingo. 9 medlemmar deltog

20 april. Birgitta Nilsson från Turistbyrån besökte oss och berättade om Jokkmokks vintermarknad. 18 medlemmar deltog.       

11 maj. Besök av Petra Öberg och Charlott Hannu-Holmbom chefer från Jokkmokk/Norrbottens Folktandvård om läget för Jokkmokks folktandvård. 16 medlemmar deltog

23 maj. Grillutflykt till Fjällträdgården med tipsrunda i ett soligt sommarväder. 20 medlemmar deltog

26 maj. Vårfest på Hotell Jokkmokk med god middag och lotteri. 12 medlemmar deltog

2 augusti. Besök av Överkalix SPF. Vi bjöd besökarna på kaffe. 12 medlemmar deltog

31 augusti. Surströmmingslunch. 21 medlemmar deltog

14 september. Varmkorv lunchservering. 21 medlemmar deltog

28 september. Öppet hus med visning av lokaler mm. 13 medlemmar och 1 icke medlem deltog

12 oktober. Biståndshandläggarna Elina och Wilma informerade om insatser och stöd till äldre. 18 medlemmar deltog               

26 oktober. Kommunalrådet Roland Boman informerade. 18 medlemmar deltog

9 november. Ärtsoppa – lunch Besök av Birgitta Nilsson från Turistbyrån som informerade om marknadsvärdar. Frågequiz med vinster. 14 medlemmar deltog

23 november. Kjell Henriksson från distriktsstyrelsen. Information och föredrag av Kjell. Besök av fyra medlemmar från SPF Vuollerim som överlämnade gåvor: ljusstake och en rana. 19 medlemmar deltog.  

7 december. Julbord med musikunderhållning, allsång och julklappsbyte. 32 medlemmar deltog

Övriga aktiviteter: Vattengymnastik/Friskvård i Kaitumbassängen. Ledare Kent Danielsson

Kom i form/yoga i Spegelsalen startade under året. Ledare Kent Danielsson.

Trivselgrupp/hantverksgrupp startade under året. För alla även de som bara vill fika och träffas. 

Boule startades under året. Ledare Roger Kvickström        

Information Information om medlemsträffar läggs ut på hemsida, facebooksida, e-post, affischer samt dessutom programblad två gånger per år med e-post. Tidningarna får även information med foto om en del av våra träffar 

Slutord: Tack till Jokkmokks Allmänning, Kultur och Fritid Jokkmokks kommun och Sparbanken Nord för ekonomiskt stöd.
Ett tack till Fabrikören i Näsberg för sponsring av korv och julskinka till vår grillutflykt och jul-lunch. 

Vi tackar också Vuollerim SPF för fina gåvor och hälsar dom välkommen till Fjällvinden Och ett stort tack till alla våra medlemmar som kommer på våra möten och cirklar, bakar, lagar mat, kokar kaffe och serverar, skänker lotterivinster och köper lotter.mm Utan er skulle det inte vara mycket till förening. Vi behöver er alla