Medlemsträffar

  • 16 september kl.13.00 Surströmming
  • 14 oktober kl.13.00 Medlemsträff
  • 11 november kl.13.00 Medlemsträff
  • 29 oktober kl. 18.00 Höstfest 
  • 9 december kl 12.00 Jullunch

 

 

¨