Medlemsträffar

2024

Årsmöte - Torsdag 22 februari kl 13.00

Medlemsmöten -
Torsdagar kl. 13.00
18 januari, 8 februari, 7 mars, 21 mars, 4 april, 18 april, 2 maj, 16 maj,

Vårfest - Fredag den 31 maj

Surströmming -
Torsdag den 5 september kl. 13.00