Om föreningen

SPF Seniorerna Ingelstad

Föreningen startade, då Östra Torsås Pensionärsförening bildades i oktober 1954. Föreningen blev en avddelning inom S.F.R.F. Sveriges Folkpensionärers Riksförbund. Förbundet bytte namn 1986 till SPF, Sveriges    Pensionärsförbund.

Vid starten fanns 9 medlemmar, men redan vid föreningens 10-års jubileum, hade antalet ökat till 76 medlemmar. Medlemsavgiften var vid startet 40 öre/kvartal.Verksamheten har varit bl.a. studiecirklar, gymnastik,sång & musik och resor. Den första utflykten gick av stapeln den 30 juni 1956. I en skolbuss med plats för 10 personer gick resan till Jät:s gamla kyrka, samt besök på en textilindustri i Ryd.

På 1970-talet startade Ture Johansson ett musikkapell, bestående av honom själv, brodern Bertil, Erik Lundbäck och Herman Gustavsson. De fick ett årligt anslag på 400:- från föreningen och deltog vid alla sammankomster med underhållning och ibland inbjöds till dans. De gjorde sitt sista framträdande den 14 feb. 1987.

Verksamheten idag är av varierande karraktär som medlemsmöte med underhållning och/eller information, studie- o läsecirkelverksamhet, datautbildning och på sommaren boule-spel, dagsresor och kortare utflykter.

Vid årsmötet 2012 bytte föreningen namn från Östra Torsås SPF till SPF Ingelstad och 2015 till SPF Seniorerna Ingelstad.