Veckoprogram våren 2020

Uppdaterades: 02 januari 2020

Aktiviteterna sker på Malmabergs mötesplats om inget annat anges. De är kostnadsfria utom för boule (vintertid) och enkel matlagning för "gubbar".

Måndagar kl 9.30 -Gillesdanser – Start 13 januari
Gullevi Ågren        073-993 86 57
Sigge Magnusson 021-84 13 64

Måndagar kl 15.30  - Boule
Under vintertid Westinghouse Arena
Måndagar kl 13.30 - Boule
Under sommaren på Skogslyckan på Skiljebo

Björn och Karin Turesson  021-18 28 81

Tisdagar kl 9.00-11.00 Linedance fortsättning –  Start 14 jan
Elly Sjökvist            070-623 42 65
Birgitta Larsson      021-18 58 07

Tisdagar kl 13.00 -15.30 Sånggruppen 2 ggr/mån –
Start14 januari 
 
Stina Järvå      021-35 68 60

Onsdagar kl 9.30 Promenad/stavgång – Start 8 januari
Laila Svensson             021-18 87 35

Onsdagar kl 10.00 Enklare matlagning för "Gubbar" 
Birgitta Löfberg   2 ggr / månad Start 11 sept   021-149015
OBS! Anmälan till Birgitta före 8 jan, Max 4 personer

Onsdagar kl 12.00 Hobbygruppen 2ggr/mån - Start 22 jan
Atti Ojanen 021-20277

Torsdagar kl 9.30 - 11.00 Gymnastik – Start 9 jan
Karin Öman 021-18 56 84

Torsdagar kl 13.00 Samtalscirkel "Apropå" 2ggr/mån
- Start 23 januari
Bibbi Öreberg 021-471 19 58

Fredagar kl 09.30 - 10.30  Qigong 10 ggr – Start 10 jan
Leif Petersson    072-966 57 41

Fredagar kl 13.00 Teatergrupp 2ggr/mån- Start 17 jamuari
Marianne Jansson   070 - 456 16 25
Evy Falk                   070 - 721 40 73

 

Publicerades: 31 juli 2019 Uppdaterades: 02 januari 2020