Månadsträffar

Vi träffas för att lyssna till ett intressant föredrag, musik eller annan underhållning. Vi fikar, umgås och har trevligt. Vi får också information i frågor som intresserar oss pensionärer.

Program hösten 2021

Pandemin fortsätter, men på en låg nivå och alltfler personer är vaccinerade. Restriktioner lättas efter hand eller upphör helt och vi räknar med att vi i höst kan bedriva verksamheten mer eller mindre som vanligt.

Det är för närvarande osäkert om vilken lokal som kommer att finnas tillgänglig för våra månadsträffar. Träffpunkten Årstagården är för närvarande inte tillgänglig. Månadsträffarna kommer i så fall att hållas i Träffpunkten Storgatan 11.