Utflykter

På grund av Covid-pandemin är det troligen inte möjligt att ordna utflykter förrän till hösten.