Om föreningen

Uppdaterades: 27 februari 2019

SPF Seniorerna Fyris har månadsträffar en torsdag varje månad - vanligtvis klockan 1600. Lokal: Restaurang Senioren Kungsängsgatan 25. Programmet upptar oftast underhållning i form av föreläsningar, information från distrikt och förbund samt givetvis om våra egna aktiviteter. Se mer om detta under rubriken "Aktiviteter". Här serveras lättare förtäring anpassad till aktivitet och årstid! För att höja spänningen ytterligare anordnas ett antal lotterier med vinster - som medlemmarna bidragit med eller kaffekassan inhandlat! Som medlem i SPF Fyris kan du få fantastiska medlemsförmåner: Rabatter på elavgifter, förmånliga försäkringspremier, 10% rabatt på SJ samt nio nummer av tidningen Senioren. Du kan även vara med på trevliga stuieresor, gå på intressanta föredrag, delta i äldreanpassade studiekurser. Spela bridge eller boule samt vara med på vinprovning och andra trevliga fester. Men framför allt, du får träffa många nya trevliga vänner. Vår studieverksamhet och våra arrangemang anordnas i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 27 februari 2019