Om föreningen

Uppdaterades: 28 mars 2020

SPF Seniorerna, är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. SPF Seniorerna har idag ca 260 000 medlemmar i cirka 800 föreningar fördelade på 27 distrikt. Prioriterade frågor är:
Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

SPF Seniorernas Distrikt i Uppsala län har ca 9 200 medlemmar i 32 föreningar.

SPF Seniorerna 485 Björken bildades den 21 januari 1985. 19 medlemmar tecknade sig för medlemskap och vår första ordförande var Anna-Lisa Godberg. Vårt verksamhetsområde omfattar Björklinge med omnejd. Vi är idag 375 medlemmar och vårt mål är att öka antalet medlemmar till 400.

Övergripande mål med vår verksamhet formuleras i våra stadgar:

Tillvarata, främja och verka för medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

Verka för att medlemmarnas erfarenheter och kunskaper utnyttjas i samspel med yngre generationer.

Lämna information i samhällsfrågor som berör medlemmarna.

Främja studier och annan kulturell verksamhet liksom friskvård och i övrigt verka för en god livskvalitet.

Ha varierande program på våra månadsträffar som tillgodoser så många som möjligt av våra medlemmar.

SPF Seniorerna 485 Björken har som mål att utvecklas så att vi attraherar nya medlemmar samtidigt som  som vi värnar om våra nuvarande medlemmar. Viktigt att vi alla hjälps åt, bjud in vänner och bekanta till våra träffar.

Ett centralt projekt "Tillsammans mot ensamhet - så kan vi nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet" med organisationerna SPF Seniorena, SKPF och PRO. Föreningarna erbjuds att medverka i utbildningen och kommer i möjligaste mån att medverka/starta cirkelutbildningar som genererar att motverka ofrivillig ensamhet.

Styrelsen är också tacksam för idéer och förslag som kan lämnas i förslagslådan på månadsträffarna och som påverkar verksamheten i positiv riktning. Tillsammans skapar vi en bra gemenskap med en god trivselanda.

SPF Seniorerna 485 Björken vill med sin omfattande verksamhet bidra till att skapa ökade förutsättningar till ett harmoniskt och utvecklande liv på äldre dagar.

StyrelsenPublicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 28 mars 2020