Aktiviteter

Uppdaterades: 02 februari 2020

Glöm inte Årsmötet tisdagen den 25 februari.

SPF Tyresös aktiviteter ökar välbefinnandet, så väl mentalt som fysiskt, håller både "knopp och kropp" i trim.
Att delta i gemenskap bygger hälsa.
Välkommen – häng på!

Medlemsavgiften för 2020
Medlemsavgiften för 2020 är 330 kr. Förbundet skickar ut fakturor under andra hälften av januari och sista betalningsdag är 28 februari.

Betalningen ska ske till SPF:s bankgiro nr 505-1743 (till förbundets bankgiro, inte till vår förenings bankgiro) och det är viktigt att ange det OCR-nr som finns angivet på avin.

Om du av någon anledning har för avsikt att inte kvarstå som medlem 2020 är vi tacksama om du redan i år meddelar oss detta, info@spftyreso.se Kommer ett sådant besked i stället i januari får föreningen betala 230 kr till förbundet.

Så här många är vi nu!
F.n. är vi 1 231 medlemmar och 13 vänmedlemmar. Vi hoppas förstås att denna ökning ska hålla i sig. Du har kanske någon vän eller bekant som du vill tipsa om medlemskap i vår förening?

Kolla att vi har rätt uppgift om dig?
För att ha vårt medlemsregister aktuellt vill vi veta:
Har vi din mailadress? Den aktuella? Kanske har du bytt.
Telefon: Har du fortfarande 08-numret kvar?
Mobiltelefon? Numret?
Ibland kan det bli en nytillkommen aktivitet, som går ut i ett gruppmail. Har vi inte din mailadress går du miste om informationen.
Meddela eventuella tillägg och ändringar till, e-post: majlis.anderstedt@comhem.se,
tfn. 070-51 80 150.

Brevduvesamordnare sökes!
Vi söker en person som kan ta på sig uppgiften att vara samordnare av brevduvornas arbete. Det handlar om att hålla kontakten med brevduvorna inför utdelningen av Medlemsbladet fyra gånger om året. Det handlar också om att vid behov se över indelningen i brevduveområden och ibland leta efter nya brevduvor. Kodningen av medlemsadresserna sköter däremot medlemssekreteraren om. Hör gärna av dig till Maj-Lis Anderstedt, tfn 070-518 01 50, e-post: majlis.anderstedt@comhem.se, om du är intresserad eller bara vill veta mera.

Brevduvor sökes!
Vi söker nu brevduvor till flera utdelningsområden. Uppgiften innebär att dela ut Medlemsbladet i ett avgränsat område fyra gånger om året. Brevduvan får lite motion och föreningen tjänar portopengar – ännu mera efter nyår då prishöjning av portot har aviserats.

Vi har för tillfället tre vakanser bland våra brevduvor. Det gäller områdena nr 3 (bl.a. Kumla Allé), område nr 33 (bl.a. Sikvägen) och område nr 35 (bl.a. Granitvägen). Ett förslag är att två personer samarbetar på området och hjälps åt med utdelningen.

Vi har inte utdelning via brevduvorna till alla adresser i Tyresö eftersom det kanske varit för få medlemmar som bor i området eller på andra sätt har varit svårt att organisera. Om du bor i ett sådant område som får Medlemsbladet via posten (Bring) och tror att det nu finns flera medlemmar i området, kanske du skulle vilja pröva på att vara brevduva. Du är välkommen att höra av dig till Maj-Lis Anderstedt, tfn 070-518 01 50 eller e-post: majlis.anderstedt@comhem.se, om du är intresserad eller vill veta mera.

Publicerades: 25 november 2017 Uppdaterades: 02 februari 2020