Väntjänsten

Uppdaterades: 29 augusti 2020

Seniorer hjälper seniorer på Östermalm.

SPF VÄNTJÄNST PÅ ÖSTERMALM

Seniorer hjälper seniorer – kostnadsfritt

Föreningen SPF – Väntjänst på Östermalm är en ideell förening. Den drivs av de fyra SPF- föreningarna på Östermalm med ledsagning (till sjukhus, läkare, fotvård, frisör, klädinköp, kulturella sammanhang m.m.). Vi följer också med på promenad, läser högt i hem och på äldreboenden samt deltar i bibliotekets projekt Boken kommer.

Behöver du hjälp eller känner du någon som behöver hjälp?

Kontakta Kaisa Nord, 08-783 67 65, måndag – fredag 10:00 – 12:00. Den som hjälper dig har genomgått en grundläggande endagsutbildning och har tystnadsplikt, du kan känna dig helt trygg.

Har du en stund över att hjälpa andra?

Väntjänsten bygger på frivilliga insatser. Ett hundratal av våra SPF-medlemmar på Östermalm är aktiva hjälpare inom Väntjänsten, men vi behöver fler som hjälper till då omsättningen är ganska stor. För nytillkomna hjälpare anordnas utbildning och som medlem i SPF är du olycksfallsförsäkrad när du gör insatser inom Väntjänsten. Du som är intresserad att hjälpa, kontakta också du Kaisa Nord. Du bestämmer själv hur ofta och med vad du vill göra en insats. Din insats betyder mycket och är givande för båda parter.

Väntjänsten tar tacksamt emot 100 kronor från Stödjande vän eller valfritt belopp som gåva till Väntjänstens Plusgiro 600 11 65-7.

Publicerades: 20 augusti 2020 Uppdaterades: 29 augusti 2020