Om föreningen

Uppdaterades: 17 december 2020

SPF Seniorerna Hedvig Eleonora är en mycket aktiv och välkomnande förening för alla oavsett om man bor på Östermalm eller på någon annan plats inom eller utanför Stockholm.

OM SPF SENIORERNA HEDVIG ELEONORA

Vi bevakar lokala pensionärsfrågor och har ett stort utbud av olika aktiviteter för våra medlemmar.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder vi föreläsningar och studiecirklar. 

Årsavgiften 2020 är 300 kr och betalas fr o m 2016 direkt till Förbundet som skickar ut separat inbetalningskort.

Vänmedlemmar betalar 75 kr som direkt till SPF seniorerna Hedvig Eleonora på utskickat inbetalningskort.

SPF Seniorerna Hedvig Eleonora är en av 850 föreningar och 27 distrikt i SPF Seniorerna, Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna - en ideell, partipolitiskt och religiöst oberoende intresseorganisation för seniorer med över 262 000 medlemmar i landet, som har till uppgift att på olika sätt ta tillvara pensionärernas intressen.

SPF Seniorerna Hedvig Eleonora bildades den 21 februari 1989 och har cirka 520 medlemmar. Hedvig Eleonora är en av fyra föreningar på Östermalm i Stockholm. Vi bevakar lokala pensionärsfrågor med en egen representant i Östermalms Pensionärsråd.

En viktig del av vår verksamhet är alla de aktiviteter som vi ordnar för våra medlemmar bl a i form av studiebesök, stockholmspromenader, månadsmöten med varierande program, resor och underhållning. Vi har även friskvårdsaktiviteter såsom gymnastik, dansträffar, stavgång och vandringar, där vi förutom fysisk aktivitet också har en givande social gemenskap. Vi har även mingel och pub-träffar.
Östermalmsföreningarna har, tillsammans med SPF Seniorerna Norrmalm, Resegruppen Östermalm Norrmalm, ett gemensamt reseprogram med både kortare och längre resor. Närmare information finns under fliken Reseprogram.

Förbundet erbjuder genom Försäkringsbolaget Skandia gruppliv- och gruppolycksfallsförsäkring till förmånligt pris. Skandia grupplivförsäkring måste tecknas före fyllda 70 år men gäller sedan så länge man kvarstår som medlem i SPF. Mer information om försäkringarna och villkor finns hos Skandia www.skandia.se/spf.

Medlemmarna har många andra rabatter genom avtal med olika företag. Mer information finns på www.spfpension.se och under rubriken medlemsförmåner. SPF Seniorerna på Östermalm har därutöver utverkat generösa rabatter hos de lokala företagarna. Se listan över företag som ger rabatter 2020. Dessutom får Du förbundets medlemstidning Senioren hemskickad nio gånger om året.

SPF Seniorernas Väntjänst på Östermalm är en ideell förening som drivs av de fyra föreningarna på Östermalm. Föreningen har till syfte att kostnadsfritt bistå äldre på Östermalm med ledsagning till bl a sjukhus, läkare, fotvård, hårfrisörska mm. Vi följer också med på promenader. Väntjänsten bygger på SPF Seniorernas frivilliga insatser från medlemmarna. Du som är intresserad av att bli hjälpare eller själv behöver hjälp eller känner någon som skulle behöva hjälp, kontakta Väntjänsten, Kaisa Nord, tel 783 67 65, måndag-fredag kl 10.00-12.00 (övrig tid telefonsvarare).

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder vi föreläsningar och studiecirklar.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 17 december 2020