Kommittéer

Uppdaterades: 19 mars 2020

 

Programkommitté

Lars-Erik Svensson (smnk)

 046-13 12 83

046-131283@telia.com

Berit Takats

 070-140 45 87

berit@takats.se

Marie Lundgren

 0730-36 17 70

marietommy1@gmail.com

Arrangemangskommitté

Berit Takats

 070-140 45 87

berit@takats.se

Marie Lundgren

 0730-36 17 70

marietommy1@gmail.com

Teaterkommitté

Lars-Erik Svensson

 046-13 12 83

046-131283@telia.com

Ekonomikommitté

Ewa Galbe (smnk.)

 046-73 05 30

 ewa.galbe@telia.com

Studiebesökskommitté

Pia Tiensuu

 046-73 84 86

 tiensuu@telia.com

Anette Falck

 046-73 80 98

 falckanette@gmail.com

Hemsideskommitté

 Axel Månsson (smnk) 

 070-598 72 32

 acke.mansson@gmail.com

Gert Persson

 070-557 25 14

 gertpersson@telia.com

Studiekommitté och Ombud till Vuxenskolan

Gert Persson

 070-557 25 14

 gertpersson@telia.com

Publicerades: 24 november 2015 Uppdaterades: 19 mars 2020