Om föreningen

Uppdaterades: 11 mars 2021

Styrelsen i Club 69 Vollsjö, tillfällig tills årsmötet 2021 har hållits

Ordförande och medlemsansvarig Margaretha Theodorsson 070-26 21 491, mtheodorsson@gmail.com

Vice ordförande Peter Danielsson 070-74 12 369, gustkustvingar@sjobo.nu

Sekreterare Gertrud Kristiansson 0416-30645
sylle@brandstadror.se

Kassör Lena Nilsson 073-04 07 967, lillalina.n@sjobo.nu

Styrelseledamot Lars-Erik Larsson 0706-773448

lassevollsjo@hotmail.se

Styrelseledamot Barbo Henningsson 073-042 07 22

Styrelseledaamot Eva Sörensson 070-542 02 64

Styrelsesuppleanter Peter Sandberg 070-21 17 583

Styrelsesuppleanter Uno Hansson 076-67 30 178

Programansvariga Styrelsen
för månadsmötena

Trafikombud Lars-Erik Larsson 0706-773448

lassevollsjo@hotmail.se

Revisorer Ingrid Andersson 072-50 33 015
Lars Olsson 073-04 62 712
Ersättare Jan-Erik Andersson 0702-252172


Valberedningen Stig Nilsson 0416-30542Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 11 mars 2021