GDPR - lagen om behandling av personuppgifter

Uppdaterades: 18 mars 2020

SPF Seniorerna Fyrklövern Bjuv – integritetspolicy

Fyrklövern behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att föreningen ska uppfylla sina åtagande gentemot sina medlemmar. Uppgifter är till exempel födelsedata, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna hämtas från SPF Seniorernas centrala medlemsregister till Fyrklöverns register. Fyrklöverns register utgör underlag för verksamheten i föreningen.
Ändamålet med behandlingen av medlemmarnas personuppgifter är att ge medlemmarna information om verksamheten såsom program, aktiviteter uppvaktningar etc.
Den som intagits i Fyrklöverns register kan begära att personuppgifter ska korrigeras eller att viss behandling skall upphöra. Begäran om rättelse kan ske skriftligt eller muntligt och innebär att personuppgifterna rättas, kompletteras, blockeras och tas bort eller att behandling upphör.
Den vars personuppgifter finns registrerade hos Fyrklövern har rätt att gratis en gång per år få utdrag på sina personuppgifter. Ett sådant utdrag kräver skriftlig ansökan.
Den som misstänker bristande hantering av personuppgifter kan anmäla det till Fyrklöverns medlemsansvarige.

Publicerades: 18 mars 2020 Uppdaterades: 18 mars 2020