Styrelse

Uppdaterades: 21 februari 2020
--todo--

Ulla Bernhard

Styrelsen sekreterare

--todo--

Inga-Britt Enström

Styrelsen ordförande

--todo--

Åke Forsell

Styrelsen vice ordförande

--todo--

Ulla Malmgren

Styrelsen ledamot

Ingrid Gustafsson Styrelsen kassör                                                                         Tel.0122-30095                 E-post:gustafsson.hulda@gmail.com

Inger Johansson Styrelsen vice kassör                                                                      Mob.076 818108530          E-post:ingerjohansson52@outlook.com                                                                              

 

 

                                          

Publicerades: 12 juli 2018 Uppdaterades: 21 februari 2020