Styrelse

Uppdaterades: 26 november 2019
--todo--

Inga-Britt Enström

Styrelsen ordförande

--todo--

Åke Forsell

Styrelsen vice ordförande

--todo--

Ingrid Gustafsson

Styrelsen sekreterare

--todo--

Jan Klangeryd

Styrelsen ersättare

Ingrid Gustafsson - Styrelsen Kassör                                   Epost:gustafsson.hulda@gmail.com   I   Tel:0122-30095               

Ulla Malmgren - Styrelsen Vice kassör                                         Epost:ullamalmgren92@gmail.com    I    Tel:070-3730727

Styrelsen ersättare: Vakant                                            

Publicerades: 12 juli 2018 Uppdaterades: 26 november 2019