SPF Seniorerna Dacke 40 år

Föreningen bjöd in till Jubileumsfest lördagen den 30 oktober 2021

Vi bjöd in alla medlemmar till en festlig lördagskväll den 30 oktober på Mjölby Kulturscen.
Ett omfattande och varierat program presenterades. Mjölby Kulturskola inledde och avslutade programmet med en stråkgrupp och en brassensemble, Staaf Magic trollband alla med sina trick och landshövdingen Carl Fredrik Graf högtidstalade.
Gerhard Lundell och Lena Hallberg från redaktionskommittén presenterade Jubileumsskkriften och ordföranden Kenneth Hemmingsson delade ut blommor till medlemmarna Birgit Ydrehed, Gun-Britt Hillar, Lena Hallberg, Christer Jonsson, Erik Henriksson och Gerhard Lundell för insatser i föreningsarbetet. 
Uppvaktningar skedde från SPF Stenbocken Boxholm, SPF Birger Jarl Skänninge, SPF S:ta Birgitta Vadstena, Blåklintsbuss och Andraskyrkan (SPF Östergötland kunde inte närvara pga sjukdom). I pausen intogs en god måltid. Ca 175 medlemmar deltog.