Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2022

ÅRSBERÄTTELSE

Styrelsen för Löa-Storåbygdens SPF- avdelning tillhörande Örebro Distrikt av SPF Seniorerna lämnar följande berättelse över verksamheten 2022.

Styrelsen har bestått av ordförande Kerstin Jönsson, vice ordförande Annika Bergström, kassör Lars Erik Persson, sekreterare Christina Pettersson samt ledamöterna Leif Berg, Birgitta Jansson och Laila Larsson.

Styrelsemöten har hållits den 8 februari på Råsshallen och den 12 maj hos ordförande Kerstin Jönsson. Ytterligare ett möte hölls den 20 september vid Råsshallen.

Vi började året med ett styrelsemöte den 8 februari där vi planerade årsmötet som hölls den 15 mars på Råsshallen. Mötet var mycket välbesökt.

26 april hade Ingegärd Karlsson inbjudits att leda ett gymnastikprogram till musik, det blev mycket uppskattat.

24 maj hölls en blomskottsauktion som samlade en stor grupp trädgårdsintresserade, där såväl medlemmar från SPF som PRO deltog. Auktionist var Elof Eriksson från Laggarbo. Auktionen inbringade 2210 kronor varav hälften skickades till Röda Korsets Ukrainainsamling.

7 juni samåkte vi upp till Smedsjön, där vandrade medlemmarna runt Smedsjön och lyssnade på göken. Bo Jönsson grillade goda korvar som verkligen smakade gott efter promenaden.

Vid mötet den 27 september summerades sommarens aktiviteter boule och minigolf. Rapport sändes till KPR för information.

Linedans under ledning av bjöds det på den 25 oktober. Vi var några stycken som prövade att dansa med.

Årets aktiviteter avslutades med ett Julbord vid Dalstugan den 29 november. Jultallrikar inhandlades av företaget Tre Sjöar. Frågesport, klurig som bara den hade sammanställts av vår ordförande. En riktigt mysig tillställning med gott kaffe och tilltugg.

Ordförande och sekreterare deltog i en konferens om Nära vård på Åkerby, Nora, där flera experter på området medverkade.

Minigolfgruppen har varit samlad vis banan i Löa varje måndag från 2 maj till 26 september, 22 gånger och endast vid ett tillfälle inställd p.g.a. regn.

Boulegruppen startade 22 juni och har träffats vid 11 tillfällen utanför Råsshallen.

Bowling har spelats i Kopparberg varje måndag tillsammans med SPF Ljusnarsberg.

 

 

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar som på olika sätt bidragit till att denna årsberättelse kunde fyllas med fantastiska möten. Ett stort tack till vänföreningen i Ljusnarsberg och till de olika gäster som inbjudits.

 

 

Guldsmedshyttan den 6 februari 2023.