Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Christina Palm

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Sören Jonsson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Christer Erkenborg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Maj-Britt Wallgren

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingemar Apelstig

Styrelsen sekreterare