Boule

 

Vi spelar måndagar kl. 9.30 - 12.00.

Under maj - september ny utebana Södra Hamngatan 3.

September-Maj Södra Hamngatan 3. Delar lokal med padeltennisen.

Frågor kontakta Sören Jonsson 0727435590 eller Majvor Wilholm 0739787221