Kontakta oss

Orvar Andersson

Trafik,Resor

Anita Eriksson

Medlemsregisteransvarig CU

Ingrid Eriksson

Valberedning

Lisbeth Håkansson

Resor,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Lisbeth Håkansson

Resor,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Elvy Larsson

Medlemsregisteransvarig CU

Bigitta Sahlbom Viuhko

Läkemedelsansvarig,Folkhälsa/Friskvård

Alf Andersson

Revisor

Bertil Karlsson

Valberedning

Orvar Håkansson

Valberedning