Referat

Se bilder och referat från våra träffar.
Medlemmar som tar bilder på mötena får gärna skicka dessa till Elvy Larsson 0705448057 eller elvylarsson@gmail.com
Det skulle vara kul om alla får ta del av bilderna.