Styrelsen

Valda och verksamma 2020

Rosita Fellman

Styrelsen ordförande

Marianne Carlsson

Styrelsen ledamot

Monica Johansson

Styrelsen ledamot

Margaretha Sellén Karlsson

Styrelsen ledamot

Bengt Nilsson

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot

Bo Einar Linderoth

Styrelsen sekreterare,Styrelsen ledamot