Styrelsen

Valda och verksamma 2023

Personbilden är ej tillgänglig.

Bengt Nilsson

Styrelsen ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anna-Greta Grund

Styrelsen vice ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Börje Boberg

Styrelsen sekreterare, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Marianne Carlsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Margaretha Sellén Karlsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Mona Eldnor

Styrelsen ledamot