Tillsammans för ett rikare Seniorliv

Distriktets nya broschyr. 
Tillsammans för ett rikare Seniorliv. Se länk nedan.
Länk till broschyren