Bokcirkel

Bokcirkel. Måndagar var fjärde vecka kl. 14.00-16.00. 
Bokcirkel fortsätter, med en träff i månaden på Biblioteket Dr. Fries Torg. Alla i gruppen är engagerade, många åsikter och synpunkter. Om du är intresserad så är du välkommen att ringa. Berit Davidsson tel. 0707 960 171, e-post davidssonberit@hotmail.com