Gratis broddar till dig som är 65 år eller äldre

Tjörns kommun har beslutat att även i år dela ut broddar till alla Tjörnbor som är 65 år eller äldre. Erbjudandet är en del av kommunens förebyggande arbete för att minska fallolyckor.

Alla som är 65 år eller äldre och inte hämtade ut broddar förra året kan hämta ut ett par broddar per person hos kundcenter i kommunhuset, Skärhamn. För att broddarna ska räcka till alla kommer du att få visa legitimation eller annan form av ID-handling vid upphämtning.
Läs informationen på kommunens hemsida