Ny rapport om pensionssystemet

SPF Seniorernas genomgång av det nya pensionssystemet visar att det finns stora oklarheter. Bland annat i hur ansvarsfördelningen för pensionen fördelas mellan individen, staten och arbetsmarknadens parter. Andra oklarheter rör hur olika belastningar på systemet behandlas, och vem som egentligen ansvarar för att pensionerna behåller sin koppling till samhället i stort.

  • Bok samt en sammanfattande rapport