Handläggningstider för bostadstillägg

De långa handläggningstiderna för bostadstillägg och att det är svårt att nå Pensionsmyndigheten per telefon var några av de frågor som togs upp på dagens (21 april) möte mellan Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr med medarbetare.