Programblad våren 2022

Vårens enastående program är sedan en tid klart. Programbladet i pappersform är utdelat till alla medlemmar och finns tillgängligt på websidan via länk i karusellen. Tack alla som arbetar med att skapa våra aktiviteter. Ni är mycket värdefulla. Tack även alla annonsörer som gör det möjligt att skapa så vackert programhäfte. Det är mycket arbete nedlagt enbart på programbladet. Flera aktiviteter planeras just nu och information om dessa läggs ut på websidan och lämnas på månadsmöten.