Styrelsen

Ordförande: Gun Anundi, Sekreterare: Ulla Ylivainio, Kassör: Inga Kero
Ledamot/Reseledare: Nils Palovaara.
Suppleant: Bertil Wanhatalo

Övriga funktionärer:

Medlemsuppvaktning: Berit Backgård

Medlemsansvariga: Gun Anundi och Nils Palovaara

Webbredaktör: Stefan Petäjävaara

Äldreombud: Berit Backgård

KPR ombud: Inga Kero och Anja Jatko

Telefoni/Kontaktombud: Gun Anundi, Berit Backgård och Nils Palovaara