Styrelsen

Ordförande: Gun Anundi, Sekreterare: Inger Petäjävaara, Kassör: Gunilla Svala Ledamot/Reseledare: Nils Palovaara.
Suppleant:

Övriga funktionärer:

Medlemsuppvaktning: Berit Backgård

Medlemsansvariga: Gun Anundi och Nils Palovaara

Webbredaktör: Stefan Petäjävaara

Äldreombud: Berit Backgård

KPR ombud:  Anja Jatko

Telefoni/Kontaktombud: Gun Anundi, Berit Backgård och Nils Palovaara